Pàgina

El Centre AFIN es va fundar el 2015 per facilitar la transferència dels resultats de recerca del Grup AFIN a través de serveis, grupals i individuals, d’acompanyament, assessorament i formació a professionals, famílies i individus.

Les seves principals àrees d'intervenció són:

  • Decisions i processos reproductius​
  • Adopció i acolliment
  • Criança i aprenentatge
  • Infància, adolescència i joventut​
  • Relacions familiars, personals i socials​
  • Comprensió i atenció a la diversitat​

Entre les activitats que realitza, cal destacar:

  • Els cursos d'especialització / actualització per a professionals en l'àmbit educatiu, de la protecció de la infància i la reproducció assistida.
  • Els cursos i tallers per a famílies sobre temes diversos: desenvolupament d'habilitats parentals, comunicació familiar, gestió de conflictes, alternatives als càstigs i a les formes d'educació basades en l'autoritarisme, salut sexual i reproductiva.
  • Les sessions d'atenció individualitzada sobre decisions i processos reproductius i gestió de la vida familiar.
  • Les xerrades i conferències a AMPAS i associacions de famílies sobre temes relacionats amb la infància, l'adolescència i la joventut.

 

Subscripció a la Publicació AFIN

Per seguir les activitats del Centre i les investigacions del Grup, suggerim subscriure's a la Publicació AFIN, mensual i gratuïta, enviant un correu electrònic a gr.afin@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B