Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació:3/12/2019
Data de publicació:
Dimarts, 3 December 2019 (Tot el dia)
Sol·licitant:

Institut d'Investigació biomèdica de Bellvitge

,

L'IDIBELL busca incorporar un BIOESTADÍSTIC/A per la unitat de VIH i ITS, Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Bellvitge.

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina participat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital de Viladecans de l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Oncologia, la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. El 2017, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) inicia el desplegament del Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]) amb l'IDIBELL.

Els focus de recerca de l'IDIBELL són el càncer, les neurociències i la medicina translacional; recerca, innovació i societat són els pivots sobre els quals els investigadors treballen cada dia per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

L’IDIBELL està situat a l’Hospitalet de Llobregat, al sud de Barcelona. El centre està acreditat com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III; també és membre del Campus d'Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha rebut el logo 'HR Excellence in Research' de la Comissió Europea.

Requisits:
 • Llicenciat o Grau en Estadística/ Matemàtiques o en una altra llicenciatura en ciències de la salut.
 • Experiència prèvia com a consultor i anàlisi en bioestadística.
 • Experiència prèvia en maneig i tractament de dades en salut.
 • Domini dels programes estadístics R i SPSS.
 • Excel·lents habilitats comunicatives. Capacitat per treballar de forma autònoma i en equip, amb iniciativa i proactivitat.
Es valorarà:
 • Màster en Estadística, Bioestadística, o un camp estretament relacionat.
 • Participació en projectes de recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Expertesa en programes d'anàlisi estadístic: STATA, SAS o d'altres
 • Expertesa en gestió de base de dades: SQL, Ms ACCESS o d'altres.
 • Bon coneixement escrit i parlat de l'anglès.
Funcions:
 • Assessorament estadístic i metodològic d'estudis clínics i epidemiològics: disseny de qüestionaris de recollida de dades, càlcul de la grandària mostral, pla d'anàlisi estadístic, tractament de dades i anàlisi avançat de dades.
 • Presentació de resultats, elaboració d'informes i revisió d'articles científics.
Contracte:
 • Tipus de contracte: Contracte temporal.
 • Jornada laboral: Temps complet.
 • Horari de treball: 8-17h dl-dj; 8-15h dv
 • Categoria professional: Tècnic plataforma – bioestadístic/a
 • Retribució (salari brut anual): segons vàlua del candidat/a
 • Data d'incorporació desitjada: Immediata.
 • Ubicació: IDIBELL, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
 • Deadline per a presentar sol·licituds: 08/12/2019
Durada:

Contracte temporal

Salari brut (anual):

El rang salarial estaria entre 24.000 – 28.000 euros bruts anuals.

Contacte:

Recursos humans: rrhh@idibell.cat
El deadline per a presentar sol·licituds finalitza el 08/12/2019

Pages

Oferta laboral data de publicació: 18/05/2018
Se valorará:
Contacto:

Més informació: http://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1554

Data límit: 24/05/2018

Contrato:

Tipus de contrato: Pràctiques

Duración:

-

Funciones:

Apoyo a la investigación y/o gestión de bases de datos vinculadas a la salud. REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el candidato es menor de 30 años, no se tendrá en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. (En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar informe de vida laboral). La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Salario bruto (anual):

25.578,77 €

Requisitos:

Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Estadística, Psicología, Biología, Farmacia, Enfermería, Sociología, y altres disciplines vinculades a la Recerca en Salut Pública o equivalent

Experiència requerida

 • Es valorarà l'experiència laboral previa en l'àmbit de recerca en salut (mínima de 1 any)
 • Es valorarà experiència previa en el treball de camp de projectes d'investigació, control de qualitat i anàlisi de dades clinico-administratives
 • Es tindrà en compte la participació en la preparació de comunicacions científiques o altres informes/ productes científics

Altres coneixements: De forma adicional, es valorarà:

 • Experiència en el maneig de paquets estadístics (SPSS, STATA).
 • Experiència prèvia en recerca en l'àmbit d'evaluació de serveis sanitaris i/o en recerca en salut pública.
 • Nivell mitjà d'anglès (C1).
 • Capacitat i ganes d'aprendre i seguir formant-se
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinars
Solicitante:

Agència de Qualitat i Avaluació, (AQuAS), Barcelona.

,

Grup de recerca dirigit per la Dra. Victòria Serra Sutton

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B