Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 16/1/2020
Data de publicació:
Dijous, 16 January 2020 (Tot el dia)
Sol·licitant:

CEEISCAT - Institut d'investigació Germans Trias i Pujol (IGTP)

Requisits:
 1. Diplomatura, llicenciatura o grau en estadística i/omatemàtiques.
 2. Experiència professional acreditada, mínima de 2 anys(durant els darrers 6 anys), com a bioestadístic/a.
 3. Domini del llenguatge estadístic R i coneixements de SPSS, STATA i SAS
 4. Coneixements de llenguatge SQL
 5. Disponibilitat immediata
Es valorarà:
 1. Títol de Doctor en estadística i/o matemàtiques
 2. Màster, especialment en Bioestadística.
 3. Experiència com a tècnic de suport a la recerca
 4. Experiència investigadora en projectes de recerca nacionals i internacionals
 5. Coneixements d’anàlisis longitudinals i models predictius
 6. Coneixements del programa SAS
Funcions:
 1. Suport i assessoria en aspectes estadístics del projecte 239/C/2018 de La Marató, amb el nom Impacte de la pèrdua en seguiment clínic i l'envelliment a la població infectada per VIH de Catalunya i les Illes Balears: estudi de cohort en base poblacional.
 2. Recol·lecció i maneig de dades de pacients VIH i creació de la cascada de serveis Germans Trias o Pujol Research Institute (IGTP) endorses the Requirements and Principles of the European Charter for Researchers, the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, and Open, Transparent, Merit-based recruitment promoted by the European Commission and follows Equal Opportunities policies. On 22 August, 2019, IGTP was awarded the "HR Excellence in Research" logo. This recognition reflects the commitment of the Institute to the continuous improvement of its human resources policies in line with the Charter & Code. The Institute works to ensure fair and transparent recruitment and appraisal procedure
 3. Disseny i pla d'anàlisi estadístic en investigació sobre la pèrdua de seguiment d’aquests pacients
 4. Explotació i anàlisi de les dades a través de tècniques estadístiques avançades sobre l’efecte de la intervenció en pèrdua de seguiment, en envelliment i correlació entre qualitat de vida, factors de risc i comorbiditats.
 5. Suport a la creació d’un model matemàtic per estimar l’impacte en salut en termes d’envelliment dels pacients infectats pel VIH
Contracte:

Contracte a temps complet

Durada:

18 mesos

Salari brut (anual):

A negociar en funció de la vàlua del candidat/a. Rang salarial: 25.000€-30.000€

Contacte:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en l'assumpte abans del dia 26 de gener.

Pages

Oferta laboral data de publicació: 18/05/2018
Fecha de publicación:
Divendres, 18 May 2018 (Tot el dia)
Solicitante:

Agència de Qualitat i Avaluació, (AQuAS), Barcelona.

,

Grup de recerca dirigit per la Dra. Victòria Serra Sutton

Requisitos:

Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Estadística, Psicología, Biología, Farmacia, Enfermería, Sociología, y altres disciplines vinculades a la Recerca en Salut Pública o equivalent

Experiència requerida

 • Es valorarà l'experiència laboral previa en l'àmbit de recerca en salut (mínima de 1 any)
 • Es valorarà experiència previa en el treball de camp de projectes d'investigació, control de qualitat i anàlisi de dades clinico-administratives
 • Es tindrà en compte la participació en la preparació de comunicacions científiques o altres informes/ productes científics

Altres coneixements: De forma adicional, es valorarà:

 • Experiència en el maneig de paquets estadístics (SPSS, STATA).
 • Experiència prèvia en recerca en l'àmbit d'evaluació de serveis sanitaris i/o en recerca en salut pública.
 • Nivell mitjà d'anglès (C1).
 • Capacitat i ganes d'aprendre i seguir formant-se
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinars
Se valorará:
Funciones:

Apoyo a la investigación y/o gestión de bases de datos vinculadas a la salud. REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el candidato es menor de 30 años, no se tendrá en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. (En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar informe de vida laboral). La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Contrato:

Tipus de contrato: Pràctiques

Duración:

-

Salario bruto (anual):

25.578,77 €

Contacto:

Més informació: http://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1554

Data límit: 24/05/2018

Pages

Beca data de publicació: 2/6/2017
Fecha de publicación:
Divendres, 2 June 2017 (Tot el dia)
Solicitante:

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)

Requisitos:

Busquem un/a llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en estadística o matemàtiques amb un màster oficial en salud pública, epidemiologia o metodologia d'investigació, i que es trobi en condicions d'accedir a un programa de Doctorat. També es podran presentar a aquesta convocatòria llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da afins a la salut pública y epidemiologia (farmacia, medicina, infermeria, ciències ambientals, ciències biomèdiques, psicologia, biologia, etc.) amb un màster oficial i coneixements avançats de bioestadística. Es requerirà també un nivell alt d'anglès per tal d'impartir la docència en anglès (nivell mínim B2).

Se valorará:
Funciones:

L'Àrea de Bioestadística de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ofereix un Contracte Pre-doctoral amb dedicació completa per a realitzar la tesis doctoral a la UIC. La persona seleccionada s'incorporarà al setembre del  2017 per a realitzar la tesis doctoral en un dels projectes oberts en l'àrea. A més, impartirà al voltant de 100 hores de docència (en anglès i castellà) de bioestadística en els graus de medicina i odontologia i donarà suport estadístic a professionals sanitaris.

Contrato:

El contracte pre-doctoral té una duració anual renovable durant 3 anys, amb una retribució anual de 16.000€.

Duración:

3 anys

Salario bruto (anual):

16.000€

Contacto:

Les persones interessades han d'enviar el seu CV al Dr. Jose M Martínez-Sánchez (jmmartinez@uic.es), Responsable de l'àrea de Bioestadística de la Universitat Internacional de Catalunya, abans del dia 18 de juny.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B