Curs d’Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio – MODUL II

Curs d’Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio – MODUL II

Presentació:

R és un programa lliure i obert (www.r-project.org) que, cada cop més, està imposant-se com el paquet estadístic més emprat en l’àmbit de la recerca i de la formació universitària, tot i que també es troba actualment present en l’àmbit empresarial. El fet de no disposar d’un entorn basat en menús fa que presenti una corba d’aprenentatge lenta, però que un cop superada, el converteix en una eina excel·lent per a l’anàlisi estadística, la programació de funcions i la representació gràfica de resultats.

Descripció:

El Curs d'Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio – MODUL II s'ha dissenyat amb un propòsit pràctic per aprendre a fer un ús correcte del programa estadístic R. Es proporcionarà la sintaxis necessària perquè l'alumne pugui replicar-la i explorar i aprofundir més en la mateixa un cop assolit un domini inicial del programa. No es farà especial ressò en els detalls tècnics donat que l'objectiu principal és aprendre les instruccions bàsiques per realitzar l'anàlisi descriptiva i els contrastos d'hipòtesis bàsics en R. És molt recomanable que l'assistent faci servir el seu propi ordinador portàtil.

Programa del curs:

Sessió 1: 

 • Breu introducció al treball amb R
 • Resumir base de dades.
 • Taules de freqüències per a variables categòriques.
 • Mesures de localització, dispersió i forma per variables quantitatives.
 • Representació gràfica.
 • Breu introducció als gràfics avançats.
 • Exportar gràfics.

Sessió 2: 

 • Inferència per a una mostra.
 • Inferència per a dues mostres: Variables qualitatives
  Taules de contingència.
  Test d'independència.

Sessió 3: 

 • Inferència per a dues mostres: Variables quantitatives
  Correlació.
  Comparació de mitjanes/medianes.
  Comparació de proporcions.
 • Inferència per a k mostres.

Destinataris:

El curs s'adreça a professionals, investigadors i estudiants que es vulguin iniciar en el llenguatge de programació R per al tractament de bases de dades i amb coneixements bàsics d'estadística.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul. Coneixements bàsics de programació amb R o bé, realització del Curs d’Introducció a la sintaxis d’R amb RStudio.

Professorat:

 

Llorenç Badiella Director del SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Anna Espinal Coordinadora Àrea de Recerca SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Detalls d'organització:

El curs d'Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio - MODUL II s'impartirà els dies 5, 6 i 7 de febrer de 2018 de 9:30 a 13:30. Enguany s'ha realitzat una nova edició del curs, el curs d'Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio - MODUL II (ed 2) s'impartirà els dies 12, 13 i 14 de febrer de 9:30 a 13:30.

La durada total del curs és de 12 hores.

El nombre màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera. En aquest e-mail també s'indicarà, si s'escau, els detalls de pagament de la quota del curs.

Quotes d'inscripció (2018):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del
21 de gener)
1 assist 205,00 € 205,00 € 145,00 €
Inscripció
(després del
21 de gener)
1 assist 290,00 € 290,00 € 205,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. 

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

- Les persones inscrites a dos cursos de R podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

- Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B