Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio

Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio

Presentació:

R és un programa lliure i obert (www.r-project.org) que, cada cop més, està imposant-se com el paquet estadístic més emprat en l'àmbit de la recerca i de la formació universitària, tot i que també es troba actualment present en l'àmbit empresarial. El fet de no disposar d'un entorn basat per menús fa que presenti una corba d'aprenentatge lenta, però que un cop superada, el converteix en una eina excel·lent per a l'anàlisi estadística, programació de funcions i representació gràfica de resultats.

Descripció:

El Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio s'ha dissenyat amb un propòsit pràctic per aprendre a fer un ús correcte del programa estadístic R. Es proporcionarà la sintaxis necessària perquè l'alumne pugui replicar-la, explorar i aprofundir més en la mateixa un cop aconsegueixi un petit domini del programa. No es farà especial ressò en els detalls tècnics donat que l’objectiu principal és aprendre les instruccions bàsiques per realitzar i interpretar aquests models amb R. És molt recomanable que l'assistent faci servir el seu propi ordinador portàtil.

Programa del curs:

Sessió 1: 

  • Model de regressió lineal simple i múltiple

Sessió 2: 

  • ANOVA
  • Model de regressió lineal general.

Sessió 3: 

  • Regressió logística.

Destinataris:

El curs s'adreça a professionals, investigadors i estudiants que es vulguin iniciar en el llenguatge de programació R per a l'anàlisi de la regressió.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul. Coneixements de programació amb R o bé, realització del curs d'Introducció a la sintaxis d'R amb RStudio (mòdul I) i coneixements bàsics d'estadística o bé, realització del curs d'Estadística Bàsica amb R (mòdul II).

Professorat:

 

Llorenç Badiella Director del SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Anna Espinal Coordinadora Àrea de Recerca SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Detalls d’organització:

El Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio s'impartirà els dies 9, 11 i 12 d'abril de 2018 de 9:30 a 13:30.

La durada total del curs és de 12 hores.

El nombre màxim d’assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Enllaç al formulari: preinscripció

Quotes d'inscripció (2018):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del
25 de març)
1 assist 250,00 € 250,00 € 180,00 €
Inscripció
(després del
25 de març)
1 assist 350,00 € 350,00 € 250,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. 

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

- Les persones inscrites a dos cursos de R podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

- Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B