Curs d'introducció al sistema SAS® (Enterprise Guide - SAS System)

Curs d'introducció al sistema SAS® (Enterprise Guide - SAS System)

Presentació:

Amb el desenvolupament informàtic dels darrers anys, l'ús de l’Estadística ha estat clau en l'obtenció de nous coneixements per a la presa de decisions. El paquet estadístic SAS® és una eina de gran utilitat per a realitzar manipulacions de conjunts de dades i les posteriors anàlisis estadístiques.

El curs està estructurat en sessions teòriques, on es presentaran els diferents procediments i comandes de SAS® (Enterprise Guide i SAS System), i sessions pràctiques, on es treballaran conjunts de dades que caldrà analitzar.

Programa del curs:

SAS Enterprise Guide:

Introducció a SAS EG:

 • Projectes.
 • Gestió de servidors i privilegis.

Lectura de bases de dades:

 • Introducció de dades, definició d'etiquetes.
 • Importar i exportar dades.
 • Emmagatzemar dades SAS, explorar llibreries.

Gestió de bases de dades:

 • Ordenar i fusionar arxius.
 • Llistar dades, filtrar casos, agrupar dades.
 • Crear noves variables, transposar dades.

Resum descriptiu:

 • Taules, gràfics, presentació de resultats

Aspectes avançats:

 • Incorporar sintaxi de SAS.

SAS System

Introducció al codi SAS

 • Entorn de treball.
 • Llibreries.

Bases de dades

 • Lectura de bases de dades.
 • Importar i exportar dades.

Gestió de bases de dades

 • Ordenar i fusionar arxius.
 • Llistar dades, filtrar casos, agrupar dades.
 • Crear noves variables, transposar dades.
 • Funcions bàsiques de SAS.

Procediments SAS

 • Resumir dades.
 • Presentació de resultats.

Professorat:

 

Llorenç Badiella Director del SEA, UAB.
Professor Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Anna Espinal Coordinadora Àrea de Recerca SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Destinataris:

El Curs d'introducció al Sistema SAS (Enterprise Guide - SAS System) està dirigit a totes les persones interessades en obtenir coneixements d’aquest paquet estadístic, amb coneixements bàsics d’Estadística Descriptiva i Inferència, així com coneixements d'algun altre paquet estadístic, de fulls de càlcul i bases de dades.

Les persones inscrites a dos cursos del software SAS podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos, descomptes no acumulables. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

Detalls d'organització:

Les dates de realització del curs així com l'horari ho podreu consultar a la web del Servei d'Estadística Aplicada un cop el curs estigui programat.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre màxim d’assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2017):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del
29 d'octubre)
1 assist 270,00 €  270,00 €  190,00 €
Inscripció
(després del
29 d'octubre)
1 assist 405,00 €  405,00 €  270,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. 

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

- Les persones inscrites a dos cursos del software SAS podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

Descomptes no acumulables.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B