Oferta laboral data de publicació: 12/02/2020
Fecha de publicación:
Dimecres, 12 February 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Organització de l'àmbit de la salut

Requisitos:
  • Titulació universitària de llicenciatura o equivalent ( Grau + Màster equivalent a 300 crèdits ) preferentment en Ciències de la Salut, Ciències estadístiques, etc.
  • Coneixements i/o experiència prèvia en els àmbits següents: en l'àmbit de la gestió i l'anàlisi de dades sanitàries tant en el sector públic sanitari català com privat.
  • Certificat de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1) o equivalent.
Se valorará:
  • Aportar experiència en projectes amb equips multidisciplinars relacionats amb el disseny, planificació i avaluació de dades de l'àmbit de la salut.
  • Formació complementària de caràcter universitari en Ciències de la Salut ( Salut Pública, Economia de la Salut, Bioinformàtica, etc)
  • Coneixements en gestió de dades amb eines informàtiques (SPSS, “R”, Datamart, MS Excel, etc.).
Funciones:

S'incorporarà a l'Àrea de Planificació amb l'equip de tècnics (metges, infermeres, economistes), amb l'objectiu de dinamitzar i ampliar les funcions actuals d'aquesta Área. Donarà suport directe al responsable de l'Àrea amb tots els temes relacionats amb l'anàlisi, planificació, contractació i avaluació de l'activitat i serveis sanitaris al territori. Relació amb empreses proveïdores d'activitat pròpia o concertada al territori.

Funcions principals:

  1. Participar en la detecció, anàlisi i avaluació de les necessitats de salut i de serveis sanitaris del territori.
  2. Participar en la definició, implementació i coordinació de la planificació operativa del territori (desplegament de plans i programes).
  3. Participar en la gestió i operativa de l'avaluació de la contractació dels serveis sanitaris.
Contrato:

Contracte temporal a jornada completa.

Duración:

Temporal, amb possibilitats de continuïtat

Salario bruto (anual):

36000 €

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B