SEA Seminar: Introducció a Deep learning amb R amb les llibreries TensoRflow i KeRas amb alguns exemples en la recerca biomèdica a l'Hospital Clínic de Barcelona.

SEA

Free registration at conference: link

Introducció a Deep learning amb R amb les llibreries TensoRflow i KeRas amb alguns exemples en la recerca biomèdica a l'Hospital Clínic de Barcelona.

Speaker

foto_rogerborras.jpg      

Roger Borràs

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Day and hour:

Tuesday, May 15th, 2018, at 11:30.

Location:

Sala de Graus, Facultat de Ciències, campus de la UAB. (link)

Duration:

About 1,5 hours

Registration:

Free registration at conference.
For capacity reasons will appreciate that you register in the following form: link

 

Abstract:

Les Xarxes Neurals profundes (Deep Learning) són models d'aprenentatge automàtic molt potents que han aconseguit recentment un excel·lent rendiment en problemes difícils, com el reconeixement de veu, el reconeixement d'objectes i el processat del llenguatge natural entre moltes d'altres sorprenents aplicacions. Veurem una introducció a deep learning i a les arquitectures més utilitzades en l'actualitat (CNN i RNN). R posseeix ja diverses llibreries per implementar xarxes neuronals, però les llibreries Tensorflow i Keras són llibreries de Google que permeten ajustar models amb xarxes neuronals de l'estat de l'art actual tot permetent definir arquitectures neuronals molt complexes de forma senzilla i flexible. Veurem una introducció aquestes llibreries i com implementar aquests models amb exemples pràctics de diferents àmbits i aplicacions. Alguns d'ells en temes de recerca biomèdica, com per exemple, tractar dades de ECG de pacients, així com modelar certs aspectes que es requereixen per al tractament de les arrítmies cardíaques a l'Hospital Clínic de Barcelona.

 

SEE YOU THERE

Campus d'excel·lència internacional U A B