Seminario del Servei d'Estadística

SEA

Un cop d'ull a la inferència Bayesiana amanit amb dos estudis sobre malalties i resistències als antibiòtics

Conferenciante

Carmen Armero - Departamento de Estadística y Investigación Operativa, Universidad de València

Día y hora:

Jueves 28 de Abril de 2011 a las 12:00

Lugar:

Auditorio del CRM, Facultad de Ciencias, campus de la UAB.

Duración:

1 hora aproximadamente

Idioma:

Català

Abstract:

La inferència bayesiana basa la seua metodologia en la interpretació de la probabilitat com a mesura de la plausibilitat de la proposició objecte d'interès en relació amb la informació disponible. Aquesta concepció li permet assignar probabilitats no sols a variables aleatòries sinó també a paràmetres, hipòtesis, models, etc. El teorema de Bayes és l'eina que permet modificar aquestes probabilitats a mesura que va acumulant-se informació sobre el problema. Començarem aquesta xerrada il•lustrant el tractament bayesià bàsic de l'estimació paramètrica i la comparació de models a través d'un problema senzill basat en la distribució normal. A continuació, aprofundirem un poquet més en les característiques d'aquesta metodologia, concretament en la distribució prèvia. Introduirem les distribucions prèvies objectives mitjançant un estudi de cost-efectivitat per al tractament de la malaltia per refluxe gastroesofàgic. Finalment discutirem el tractament bayesià dels models clàssics de regressió penalitzats amb un estudi sobre resistències a antibiòtics.

 

OS ESPERAMOS

Campus d'excel·lència internacional U A B