Seminario del Servei d'Estadística

SEA

An application of compound Poisson modelling to biological dosimetry

Conferenciantes

Pere Puig - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Francesc Barquinero - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Día y hora:

Viernes 27 de Mayo de 2011 a las 12:00

Lugar:

Auditori del CRM, Facultat de Ciències, campus de la UAB.

Duración:

1 hora aproximadamente

Idioma:

Catalán

Abstract:

Com a resultat d’una col·laboració interdisciplinària, els investigadors Pere Puig i Joan Francesc Barquinero, han desenvolupat un nou model matemàtic d’anàlisi de freqüències de dicèntrics i de valoració de la dosi de radiació rebuda.
L’objectiu principal de la dosimetria biològica en radioprotecció és conèixer la quantitat de radiació que ha pogut rebre una persona exposada, i és essencial per poder valorar les conseqüències de l’exposició a l’agent radioactiu des del punt de vista de la salut.
Actualment, el mètode més estès i acceptat per conèixer la dosi de radiació rebuda és mitjançant l’anàlisi de les aberracions cromosòmiques, en particular l’anàlisi estadística de les freqüències de dicèntrics (cromosomes amb dos centròmers), en limfòcits (els més petits dels glòbuls blancs) de mostres de sang dels individus exposats a radiació.
El model que presenten aquests dos investigadors es basa en els processos Compound Poisson (concepte matemàtic que descriu com una successió de variables aleatòries evoluciona en el temps) i té en compte la interacció de la partícula radioactiva amb el nucli cel·lular, la producció de dany en l’ADN i si aquest es repara bé o no.

 

UABDivulga 05/2011

 

US OS ESPERAMOS

Campus d'excel·lència internacional U A B