Curs d'introducció a l'Estadística amb R Commander

Curs d'introducció a l'Estadística amb R Commander

Presentació:

El Curs d'introducció a l'Estadística amb R Commander organitzat pel Servei d'Estadística Aplicada de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris amb els quals pretenem difondre l'ús de l'Estadística Aplicada.

El curs està estructurat en dos grans blocs: Estadística descriptiva (descripció, visualització i resum de les dades), Inferència Estadística (Estimació de paràmetres i contrast d'hipòtesis) i, permet el treball amb sintaxi d'R.

R Commander (http://www.rcommander.com/) és una interfície gràfica d'usuari de R. Mitjançant una interfície point-and-click, R Commander permet als usuaris focalitzar-se en els mètodes estadístics en comptes de centrar-se en l'escriptura i formulació de la sintaxis de R. A més a més, R commander mostra la sintaxis de R que s'executa per a realitzar cada anàlisi.

Programa del curs:

Sessió 1:

Introducció a RCommander

 • Finestres de treball.
 • Crear i obrir fitxers.
 • Importar bases de dades.
 • Guardar bases de dades.

Gestió de bases de dades

 • Fusionar arxius.
 • Transformar variables.
 • Recodificar variables.
 • Editar factors.
 • Filtrar casos.

Sessió 2:

Validació de la Base de Dades

Anàlisi Descriptiu

 • Introducció.
 • Estadístics de resum.
 • La representació gràfica més adequada.
 • Mesures d'associació.

Sessió 3:

Inferència Estadística per a una població

 • Introducció.
 • Variables aleatòries.
 • Estimació de paràmetres.
 • Proves d'hipòtesi.

Inferència Estadística per a dues poblacions

 • Introducció.
 • Comparació de mitjanes.

Inferència Estadística per a K poblacions

 • Introducció
 • Comparació de mitjanes.

Taules de contingència

Destinataris:

El Curs d'introducció a l'Estadística amb RCommander està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística, i que desitgin introduir-se en l'utilització d'aquest software per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul. Coneixements bàsics de programació amb R o bé, realització del Curs d’Introducció a la sintaxis d’R amb RStudio.

Professorat:

Llorenç Badiella Director del SEA, UAB.
Professor Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Anna Espinal Coordinadora Àrea de Recerca SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del SEA, UAB
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

Detalls d’organització:

Les dates de realització del curs, aixi com l'horari, els podreu consultar a la web del Servei d'Estadística quan el curs estigui programat.

La durada total del curs és de 12 hores.

El nombre màxim d’assistents és de 20. 

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2018):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció (abans del

)

1 assist 205,00 € 205,00 € 145,00 €
Inscripció
(després del

)

1 assist 290,00 € 290,00 € 205,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. 

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

- Les persones inscrites a dos cursos de R podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

- Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B