Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda

Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda

Presentació:

Python és un llenguatge de programació obert i lliure de propòsit general i dinàmic. Es considera el llenguatge més fàcil per ser llegit i après. Presenta una àmplia versatilitat, que ajuda a destacar tant en l’àmbit acadèmic com en l’empresarial. Compta amb programació orientada a objectes i amb una potent capacitat computacional mitjançant la utilització d’algorismes escrits en Fortran o en C. A més, disposa d’un catàleg enorme de mòduls per tot tipus de propòsits: gestió de bases de dades, gràfiques, intel·ligència artificial, etc.

Descripció:

En el curs Introducció a Python mitjançant l’entorn Anaconda es començarà des de la base a presentar el llenguatge de programació, amb totes les seves funcionalitats essencials. Per a això s’utilitzarà l’entorn Anaconda, que facilita la gestió de mòduls, entorns i compta amb un entorn de programació que serà usat durant el curs en forma de Jupyter Notebook y JupyterLab. Un cop introduïda la sintaxis fonamental, es mostraran tres mòduls: NumPy, para el cálculo numérico y matricial esencial; matplotlib, per fer gràfics i visualitzar dades; y pandas, per a gestionar bases de dades. És recomanable un domini mínim d’estadística i matemàtiques bàsiques.

Destinataris:

El curs de Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda està dirigit a professionals, investigadors i estudiants que vulguin iniciar-se al llenguatge de programació Python pel tractament de bases de dades.

Requisits previs:

Coneixements previs de programes pel tractament de bases de dades i fulls de càlcul.
Coneixements bàsics de programació.

Professorat:

Sebastian Pina - Institut Física d'Altes Energies (IFAE), Servei d'Estadística Aplicada (SEA) i Aplicaciones en Informática Avanzada(AIA).

Programa del curs:

Presentació d'Anaconda

 • JupyterNotebook
 • JupyterLab
 • Visual Studio Code

Python i Jupyter Notebook

 • Introducció
 • Tipus de dades i variables
 • Llistes, tuplas, conjunts i diccionaris
 • Control de fluxes: for, while i if
 • Funcions
 • Importar i instal·lar mòduls/paquets
 • Lectura i escriptura bàsica d'arxius

Numpy: Numerical Python

 • ndarray: matrius multidimensionals
 • Funcions estadístiques i matemàtiques
 • Lectura i escriptura d'arxius amb ndarray
 • Àlgebra lineal amb numpy.linalg

Matplotlib: Fer gràfiques i visualitzar dades

Introducció a Pandas

 • Series: vectors indexats
 • DataFrame: bases de dades

Detalls d'organizació:

El curs Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda s'impartirà els dies 27, 29 i 30 de gener de 2020 de 9:00 a 13:00.

La duració total del curs és de 12 hores.

El número mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 20.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2020):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 13 de gener)
1 assist 257,25 € 223,25 € 171,75 €
Inscripció
(després del 13 de gener)
1 assist 385,50 € 334,50 € 257,25 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.
Tarifa Esfera: organismes, institucions i empreses vinculades a l'esfera de la UAB o al sector públic.
Tarifa Externa: organismes, institucions i empreses vinculades al sector privat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Les persones inscrites a dos cursos de Python podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució. Enviar e-mail a s.estadistica@uab.cat.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B