Introducció a l'anàlisi de dades mitjançant Python

Introducció a l'anàlisi de dades mitjançant Python

Presentació:

Python és un llenguatge de programació obert i lliure de propòsit general i dinàmic. Es considera el llenguatge més fàcil per ser llegit i après. Presenta una àmplia versatilitat, que ajuda a destacar tant en l'àmbit acadèmic com en l'empresarial. Compta amb programació orientada a objectes i amb una potent capacitat computacional mitjançant la utilització d’algorismes escrits en Fortran o en C. A més, disposa d'un catàleg enorme de mòduls per tot tipus de propòsits: gestió de bases de dades, gràfiques, intel·ligència artificial, etc. En els últims anys ha destacat pel seu ús en el camp d'anàlisi de dades.

Descripción:

El curs Introducció a l'anàlisi de dades mitjançant Python es dividirà en dues parts. En primer lloc, es realitzarà una extensa presentació de la majoria de utilitats importants del mòdul de pandas, enfocat a la gestió, manipulació i transformació de bases de dades. Preparar correctament la base de dades i extreure informació exploratòria és fonamental en l'anàlisi de dades. A continuació s'introduiran conceptes de l'aprenentatge automatitzat, mitjançant el mòdul scikit-learn. S'explicarà la teoria fonamental d’aquest aprenentatge, i es veurà com executar algorismes fonamentals. Es recomanable tenir coneixements del curs Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda per seguir correctament aquest curs.

Destinataris:

El curs de Introducció a l'anàlisi de dades mitjançant Python està dirigit a professionals, investigadors i estudiants que vulguin iniciar-se en el llenguatge de programació Python pel tractament de bases de dades i per la realització d'anàlisis estadístics.

Requisits previs:

Coneixements previs de programes pel tractament de bases de dades i fulles de càlcul.
Coneixements bàsics de programació.
Coneixements bàsics de programació en Python o bé, realització del curs Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda.

Professorat:

Sebastian Pina - Institut Física d'Altes Energies (IFAE), Servei d'Estadística Aplicada (SEA) i Aplicaciones en Informática Avanzada(AIA).

Programa del curs:

Gestió de bases de dades amb Pandas

  • Base del mòdul Pandas
  • Combinar, Depurar, Transformar, Fusionar
  • Fer gràfics i visualització amb Pandas
  • Agregar i agrupar dades
  • Sèries temporals

Introducció a Machine Learning amb Scikit-learn

  • Conceptes de Machine Learning
  • Regressió lineal i logística
  • Support Vector Machines
  • Decision Trees, Random Forest, Gradient Boost

Detalls d'organització:

El curs Introducció a l'anàlisi de dades mitjançant Python s'impartirà els dies 10, 12 i 13 de febrer de 2020 de 9:00 a 13:00.

La duració total del curs és de 12 hores.

El número mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 20.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2020):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 26 de gener)
1 assist 428,25 € 334,5 € 257,25 €
Inscripció
(després del 26 de gener)
1 assist 557,25 € 501,25 € 385,5 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.
Tarifa Esfera: organismes, institucions i empreses vinculades a l'esfera de la UAB o al sector públic.
Tarifa Externa: organismes, institucions i empreses vinculades al sector privat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Les persones inscrites a dos cursos de Python podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució. Enviar e-mail a s.estadistica@uab.cat.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B