Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda

SEA

El curs Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda s'impartirà els dies 27, 29 i 30 de gener de 2020 de 9:00 a 13:00.

Professorat:

Sebastian Pina - Institut Física d'Altes Energies (IFAE), Servei d'Estadística Aplicada (SEA) i Aplicaciones en Informática Avanzada(AIA)

Més informació: enllaç

Campus d'excel·lència internacional U A B