Preus

Preus 2018
  UAB PRUAB EXTERNS
    Centres Empreses  
Seqüenciació Sanger
Reacció de seqüenciació 7.3€/reacció 9.3€/reacció 11.3€/reacció 14.14€/reacció
Electroforesi en Placa 96 187.3€/placa 96 250€/placa 96 290.3€/placa 96 350€/placa 96
Electroforesi en Tub 2.6€/reacció 3.54€/reacció 4.04€/reacció 5.05€/reacció
Purificació de DNA columna 4.2€/reacció 5.3€/reacció 6.5€/reacció 7.8€/reacció
Purificació de DNA EXOSAP 2.6€/reacció 3.54€/reacció 4.04€/reacció 5.05€/reacció
X-terminator + Electroforesi 3.8€/reacció 4.9€/reacció 5.9€/reacció 7.3€/reacció
Altres Preu a convenir
       
Seqüenciació massiva
Preparació de biblioteques
Nextera 123€/mostra 156€/mostra 190.5€/mostra 232.5/mostra
TruSeq 202€/mostra 256.5€/mostra 313€/mostra 382€/mostra
Metagenòmica 16S 52€/mostra 66€/mostra 80.5€/mostra 98.3€/mostra
RNAseq, smallRNA, ChIPseq i Altres serveis Preu a convenir
Run
MiSeq run 50 cicles 956€/run 1215€/run 1482€/run 1808€/run
MiSeq run 150 cicles 1055€/run 1340€/run 1635€/run 1995€/run
MiSeq run 300 cicles 1192€/run 1514€/run 1847€/run 2253€/run
MiSeq run 500 cicles 1322€/run 1679€/run 2049€/run 2499€/run
Miseq run Nano 300 cicles 468€/run 594€/run 725€/run 884€/run
MiSeq run Nano 500 cicles 532€/run 675€/run 824€/run 1005€/run
MiSeq run 600 cicles 1698€/run 2157€/run 2632€/run 3211€/run
Anàlisi Bioinformàtica
Anàlisi Metegenòmica compet  QIIME+R 480€ 600€ 720€ 840€
Anàlisi adicional R 280€ 350€ 420€ 490€
El pressupost pot variar segons el nombre de mostres
Altres Preu a convenir
       
Anàlisi de fragments
GeneMapper placa 96 187.3€/placa 96 252.50€/placa 96 292.90€/placa 96 350€/placa 96
GeneMapper tub (mínim 8 mostres) 2.6€/mostra 3.5€/mostra 4€/mostra 5€/mostra
GeneMapper tub + ROX (mínim 8 mostres) 3.1€/mostra 4€/mostra 5€/mostra 6.06€/mostra
Altres serveis d'anàlisi de fragments Preu a convenir
       
Real-Time PCR
Síntesi cDNA 10.5€/mostra 13.3€/mostra 16.3€/mostra 19.8€/mostra
PCR SYBRGREEN 3.2€/pou 4.1€/pou 5€/pou 6€/pou
RT-PCR us màquina+placa 32€/placa 96 40.7€/placa 96 49.5€/placa 96 60.4€/placa 96
RT-PCR anàlisi de dades 15.8€/placa 96 20.20€/placa 96 25.25€/placa 96 30.30€/placa 96
       
Impressio Arrays
Print (MicroGrid II) 52€ 101€ 121.20€ 151.50€
Imprimir 1-1.000 spots 2.1€/porta 3.03€/porta 3.54€/porta 4.04€/porta
Replaquejat 384 (Quad-Z 215) Preu a convenir
Ports comercials 22.8€ 30.30€ 35.4€ 43.2€
Microarray S. Cerevisiae 104€/unitat 132€/unitat 161€/unitat 196€/unitat
       
MicroArrays
Marcatge cDNA a partir de RNA 67.7€/fluorocrom 85.85€/fluorocrom 104.7€/fluorocrom 131.30€/fluorocrom
Hibridació i rentat 20.8€/porta 30.30€/porta 35.35€/porta 45.45€/porta
Lectura Scanner 15.6€/porta 25.25€/porta 30.30€/porta 40.40€/porta
Generació de dades 31.2€ 40.40€ 50.50€ 60.60€
Us de l'hibridador 5.2€/porta 7.07€/porta 8.08€/porta 10.10€/porta
       
Quantificació d'Àcid Nucleics
Quantificació NanoDrop
1.05€/mostra
1.41€/mostra
1.72€/mostra
2.02€/mostra
Quantificació NanoDrop/Qubit Autoservei 0.11€/mostra 0.30€/mostra 0.40€/mostra 0.51€/mostra
Quantificació Qubit 3.2€/mostra 4.6€/mostra 5.6€/mostra 6.6€/mostra
       
       
Lab-Chip Anàlisi
Anàlisi de la qualitat del RNA (mínim 6 mostres) 5.9€/mostra 7.5€/mostra 9€/mostra 11€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip DNA 1000 (mínim 6 mostres) 5.9€/mostra 7.5€/mostra 9€/mostra 11€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip High Sensitivity DNA (mínim 6 mostres) 6.4€/mostra 8.08€/mostra 10€/mostra 12€/mostra
       
       
Bioinformàtica
Anàlisi de dades Preu a convenir
Gestió de la informació Preu a convenir
Lloguer recursos TI Preu a convenir
       
Altres serveis
Bioruptor Plus Autoservei 10.5€/hora 13.4/hora 16.3€/hora 20€/hora
Extracció i quantificació de DNA a partir de cua de ratolí 16€/ratolí 21€/ratolí 26€/ratolí 31€/ratolí
Termociclador (PCR) autoservei 3.3€/run 4.3€/run 5.4€/run 6.5€/run
Assessorament puntual en Genòmica i Bioinformàtica 37€/hora 50€/hora 60€/hora 75€/hora
Formació Preu a convenir
Preus sense IVA aplicat
Campus d'excel·lència internacional U A B