Preus

Preus 2019
  UAB PRUAB EXTERNS
    Centres Empreses  
Seqüenciació Sanger
Reacció de seqüenciació 7.4€/reacció 9.4€/reacció 11.4€/reacció 14€/reacció
Electroforesi en Placa 96 191€/placa 96 250€/placa 96 295€/placa 96 361€/placa 96
Electroforesi en Tub 2.65€/reacció 3.5€/reacció 4.1€/reacció 5€/reacció
Purificació de DNA columna 4.28€/reacció 5.4€/reacció 6.6€/reacció 8€/reacció
Purificació de DNA EXOSAP 2.65€/reacció 3.5€/reacció 4.1€/reacció 5€/reacció
X-terminator + Electroforesi 3.87€/reacció 4.9€/reacció 6€/reacció 7.3€/reacció
Altres Preu a convenir
       
Seqüenciació massiva
Preparació de biblioteques 
Nextera XT 99.5€/mostra 126€/mostra 154€/mostra 188/mostra
RNAseq/TruSeq 162.5€/mostra 206€/mostra 251€/mostra 307€/mostra
Metagenòmica 16S 48.5€/mostra 61.5€/mostra 75€/mostra 91.6€/mostra
RNAseq, smallRNA, ChIPseq i Altres serveis Preu a convenir
Run
MiSeq run 50 cicles 975€/run 1238€/run 1510€/run 1843€/run
MiSeq run 150 cicles 1076€/run 1366€/run 1667€/run 2033€/run
MiSeq run 300 cicles 1215€/run 1543€/run 1882€/run 2296€/run
MiSeq run 500 cicles 1348€/run 1711€/run 2088€/run 2548€/run
Miseq run Nano 300 cicles 477€/run 605€/run 739€/run 901€/run
MiSeq run Nano 500 cicles 542€/run 688€/run 839€/run 1024€/run
MiSeq run 600 cicles 1731€/run 2198€/run 2682€/run 3242€/run
MiSeq run Micro 300 619€/run 786€/run 959€/run 1170€/run
MiSeq run Micro 500 690€/run 876€/run 1069€/run 1304€/run
Anàlisi Bioinformàtica
Anàlisi Metegenòmica complet  QIIME+R 489€ 621€ 757€ 924€
Anàlisi adicional R 285€ 361€ 441€ 538€
Filtratge + assemblatge de novo de genoma petit 280€ 350€ 420€ 525€
Filtratge + assemblatge de novo de genoma víric/plasmidi 200€ 250€ 300€ 375€
Anotació gènica de novo de genoma petit 160€ 200€ 240€ 300€
Anotació gènica de novo de genoma víric/plasmidi 120€ 150€ 180€ 225€
El pressupost pot variar segons el nombre de mostres
Altres Preu a convenir
BaseSpace
16S Metagenòmica 50€/run 65€/run 80€/run 100€/run
SPAdes 30€/mostra 40€/mostra 50€/mostra 60€/mostra
Altres 5€/mostra 6€/mostra 7€/mostra 8.5€/mostra
       
Anàlisi de fragments
GeneMapper placa 96 191€/placa 96 250€/placa 96 295€/placa 96 361€/placa 96
GeneMapper tub (mínim 8 mostres) 2.65€/mostra 3.5€/mostra 4.1€/mostra 5€/mostra
GeneMapper tub + ROX (mínim 8 mostres) 3.16€/mostra 4€/mostra 5€/mostra 6€/mostra
Altres serveis d'anàlisi de fragments Preu a convenir
       
Real-Time PCR
Síntesi cDNA 10.7€/mostra 13.5€/mostra 16.5€/mostra 20.2€/mostra
PCR SYBRGREEN 3.26€/pou 4.1€/pou 5€/pou 6.1€/pou
RT-PCR us màquina+placa 32.6€/placa 96 41.4€/placa 96 50.5€/placa 96 61€/placa 96
RT-PCR anàlisi de dades 16€/placa 96 20.3€/placa 96 25.2€/placa 96 30.30€/placa 96
       
Impressio Arrays
Print (MicroGrid II) 53€ 101€ 121.20€ 151.50€
Imprimir 1-1.000 spots 2.15€/porta 3€/porta 3.5€/porta 4€/porta
Replaquejat 384 (Quad-Z 215) Preu a convenir
Ports comercials 23€ 30€ 35.6€ 43.4€
Microarray S. Cerevisiae 106€/unitat 134€/unitat 164€/unitat

200€/unitat

       
MicroArrays
Marcatge cDNA a partir d'RNA 69€/fluorocrom 87.6€/fluorocrom 107€/fluorocrom 130€/fluorocrom
Hibridació i rentat 21€/porta 26.6€/porta 35.3€/porta 45.4€/porta
Lectura Scanner 16€/porta 25€/porta 30€/porta 40€/porta
Generació de dades 31.8€ 40.40€ 50.50€ 60.60€
Us de l'hibridador 5.3€/porta 7€/porta 8€/porta 10€/porta
       
Quantificació d'Àcid Nucleics
Quantificació NanoDrop
1.07€/mostra
1.4€/mostra
1.7€/mostra
2€/mostra
Quantificació NanoDrop/Qubit Autoservei 0.11€/mostra 0.3€/mostra 0.4€/mostra 0.5€/mostra
Quantificació Qubit 3.26€/mostra 4.6€/mostra 5.6€/mostra 6.6€/mostra
       
       
Lab-Chip Anàlisi
Anàlisi de la qualitat de l'RNA (mínim 6 mostres) 6€/mostra 7.6€/mostra 9.2€/mostra 11.3€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip DNA 1000 (mínim 6 mostres) 6€/mostra 7.6€/mostra 9.2€/mostra 11.3€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip High Sensitivity DNA (mínim 6 mostres) 6.5€/mostra 8.2€/mostra 10€/mostra 12.2€/mostra
       
       
Bioinformàtica
Anàlisi de dades Preu a convenir
Gestió de la informació Preu a convenir
Lloguer recursos TI Preu a convenir
       
Altres serveis
Bioruptor Plus Autoservei 10.7€/hora 13.5/hora 16.5€/hora 20€/hora
Extracció i quantificació de DNA 16.3€/mostra 21€/mostra 26€/mostra 31€/mostra
Extracció i quantificació RNA 25€/mostra 32€/mostra 39€/mostra 48€/mostra
Termociclador (PCR) autoservei 3.3€/run 4.3€/run 5.4€/run 6.5€/run
Assessorament puntual en Genòmica i Bioinformàtica 37.7€/hora 50€/hora 60€/hora 75€/hora
Workshop Preu a convenir
Preus sense IVA aplicat
Campus d'excel·lència internacional U A B