Preus

Preus 2020
  UAB PRUAB EXTERNS
    Centres Empreses  
Seqüenciació Sanger
Reacció de seqüenciació 7.45€/reacció 9.46€/reacció 11.54€/reacció 14.1€/reacció
Electroforesi en Placa 96 192€/placa 96 250€/placa 96 297€/placa 96 362€/placa 96
Electroforesi en Tub 2.75€/reacció 3.5€/reacció 4.2€/reacció 5.1€/reacció
Purificació de DNA columna 4.3€/reacció 5.46€/reacció 6.66€/reacció 8.1€/reacció
Purificació de DNA EXOSAP 2.65€/reacció 3.5€/reacció 4.1€/reacció 5€/reacció
X-terminator + Electroforesi 3.9€/reacció 4.95€/reacció 6.1€/reacció 7.37€/reacció
Altres Preu a convenir
       
Seqüenciació massiva
Preparació de biblioteques 
Nextera XT 100€/mostra 127€/mostra 155€/mostra 189/mostra
RNAseq/TruSeq 163.3€/mostra 207€/mostra 253€/mostra 308€/mostra
Metagenòmica 16S 49€/mostra 62.2€/mostra 76€/mostra 92.6€/mostra
RNAseq, smallRNA, ChIPseq i Altres serveis Preu a convenir
Run
MiSeq run 50 cicles 980€/run 1244€/run 1518€/run 1852€/run
MiSeq run 150 cicles 1081€/run 1372€/run 1674€/run 2043€/run
MiSeq run 300 cicles 1221€/run 1550€/run 18891/run 2308€/run
MiSeq run 500 cicles 1354€/run 1719€/run 2097€/run 2559/run
Miseq run Nano 300 cicles 479€/run 608€/run 742€/run 905€/run
MiSeq run Nano 500 cicles 544€/run 690€/run 842€/run 1028€/run
MiSeq run 600 cicles 1739€/run 2208€/run 2694€/run 3287€/run
MiSeq run Micro 300 622€/run 789€/run 963€/run 1175€/run
MiSeq run Micro 500 693€/run 880€/run 1073€/run 1309€/run
Anàlisi Bioinformàtica
Anàlisi Metegenòmica complet  QIIME+R 492€ 624€ 762€ 930€
Anàlisi adicional R 26.54€ 363€ 443€ 541€
Filtratge + assemblatge de novo de genoma petit 282€ 358€ 437€ 533€
Filtratge + assemblatge de novo de genoma víric/plasmidi 201€ 255€ 311€ 380€
Anotació gènica de novo de genoma petit 161€ 204€ 250€ 304€
Anotació gènica de novo de genoma víric/plasmidi 121€ 154€ 187€ 228€
El pressupost pot variar segons el nombre de mostres
Altres Preu a convenir
BaseSpace
16S Metagenòmica 51€/run 65€/run 80€/run 100€/run
SPAdes 31€/mostra 40€/mostra 50€/mostra 60€/mostra
Altres 5€/mostra 6€/mostra 7€/mostra 8.5€/mostra
       
Anàlisi de fragments
GeneMapper placa 96 192€/placa 96 250€/placa 96 297€/placa 96 362€/placa 96
GeneMapper tub (mínim 8 mostres) 2.7€/mostra 3.5€/mostra 4.2€/mostra 5.1€/mostra
GeneMapper tub + ROX (mínim 8 mostres) 3.17€/mostra 4€/mostra 5€/mostra 6€/mostra
Altres serveis d'anàlisi de fragments Preu a convenir
       
Real-Time PCR
Síntesi cDNA 10.8€/mostra 13.7€/mostra 16.7€/mostra 20.4€/mostra
PCR SYBRGREEN 3.3€/pou 4.2€/pou 5.1€/pou 6.2€/pou
RT-PCR us màquina+placa 33€/placa 96 42€/placa 96 51.1€/placa 96 62€/placa 96
RT-PCR anàlisi de dades 16.1€/placa 96 20.5€/placa 96 25.2€/placa 96 30.4€/placa 96
       
Impressio Arrays
Print (MicroGrid II) 53.3€ 101€ 121.2€ 151.50€
Imprimir 1-1.000 spots 2.16€/porta 3€/porta 3.5€/porta 4€/porta
Replaquejat 384 (Quad-Z 215) Preu a convenir
       
MicroArrays
Us de l'hibridador 5.3€/porta 7€/porta 8€/porta 10€/porta
       
Quantificació d'Àcid Nucleics
Quantificació NanoDrop
1.08€/mostra
1.4€/mostra
1.7€/mostra
2€/mostra
Quantificació NanoDrop/Qubit Autoservei 0.12€/mostra 0.3€/mostra 0.4€/mostra 0.5€/mostra
Quantificació Qubit 3.3€/mostra 4.2€/mostra 5.1€/mostra 6.2€/mostra
       
       
Lab-Chip Anàlisi
Anàlisi de la qualitat de l'RNA (mínim 6 mostres) 6.1€/mostra 7.7€/mostra 9.4€/mostra 11.5€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip DNA 1000 (mínim 6 mostres) 6.1€/mostra 7.7€/mostra 9.4€/mostra 11.5€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip High Sensitivity DNA (mínim 6 mostres) 6.6€/mostra 8.3€/mostra 10.2€/mostra 12.4€/mostra
       
       
Bioinformàtica
Anàlisi de dades Preu a convenir
Gestió de la informació Preu a convenir
Lloguer recursos TI Preu a convenir
       
Altres serveis
Bioruptor Plus Autoservei 10.8€/hora 13.7/hora 16.7€/hora 20.4€/hora
Extracció i quantificació de DNA 16.5€/mostra 21€/mostra 26€/mostra 31€/mostra
Extracció i quantificació RNA 25.2€/mostra 32€/mostra 39€/mostra 48€/mostra
Termociclador (PCR) autoservei 3.4€/run 4.3€/run 5.4€/run 6.5€/run
Assessorament puntual en Genòmica i Bioinformàtica 38€/hora 50€/hora 60€/hora 75€/hora
Workshop Preu a convenir
Preus sense IVA aplicat
Campus d'excel·lència internacional U A B