Preus

Preus 2017
  UAB PRUAB EXTERNS
    Centres Empreses  
Seqüenciació Sanger
Reacció de seqüenciació 7.3€/reacció 9.3€/reacció 11.3€/reacció 14.14€/reacció
Electroforesi en Placa 96 187.3€/placa 96 250€/placa 96 290.3€/placa 96 350€/placa 96
Electroforesi en Tub 2.6€/reacció 3.54€/reacció 4.04€/reacció 5.05€/reacció
Purificació de DNA columna 4.2€/reacció 5.3€/reacció 6.5€/reacció 7.8€/reacció
Purificació de DNA EXOSAP 2.6€/reacció 3.54€/reacció 4.04€/reacció 5.05€/reacció
X-terminator + Electroforesi 3.8€/reacció 4.9€/reacció 5.9€/reacció 7.3€/reacció
Altres Preu a convenir
       
Seqüenciació massiva
Preparació de biblioteques (OFERTA MARÇ 15% DE DESCOMPTE)
Nextera 154€/mostra 195€/mostra 236€/mostra 288/mostra
TruSeq 252€/mostra 320€/mostra 390€/mostra 475€/mostra
Metagenòmica 16S 55€/mostra 70€/mostra 85€/mostra 104€/mostra
RNAseq, smallRNA, ChIPseq i Altres serveis Preu a convenir
Run
MiSeq run 50 cicles 928.7€/run 1179.5€/run 1439€/run 1755.5€/run
MiSeq run 150 cicles 1024.8€/run 1301.5€/run 1588€/run 1937.2€/run
MiSeq run 300 cicles 1157.2€/run 1469.6€/run 1793€/run 2187.4€/run
MiSeq run 500 cicles 1284€/run 1630.5€/run 1989.3€/run 2427€/run
MiSeq run Nano 500 cicles 516.32€/run 655.2€/run 834.4€/run 1062.88€/run
MiSeq run 600 cicles 1649.6€/run 2094.6€/run 2555.4€/run 3117.6€/run
Anàlisi Bioinformàtica
Anàlisi Metagenòmica 16S bàsic (fins 16 mostres preu fix segons tarifa) 107€ 136€ 166€ 203€
Anàlisi Metagenòmica 16S bàsic (a partir de la mostra 17 fins 48 mostres, el preu fix segons tarifa +) +2.9€/mostra +3.7€/mostra +4.5€/mostra +5.5€/mostra
Anàlisi Metagenòmica 16S bàsic (a partir de la mostra 49 el preu fix segons tarifa +) +1.6€/mostra +2.1€/mostra +2.6€/mostra +3.1€/mostra
Anàlisi Metagenòmica 16S avançat (fins 16 mostres preu fix segons tarifa) 197€ 250€ 305€ 372€
Anàlisi Metagenòmica 16S avançat (a partir de la mostra 17 fins 48 mostres, el preu fix segons tarifa +) +3.9€/mostra +5€/mostra +6€/mostra +7.4€/mostra
Anàlisi Metagenòmica 16S avançat (a partir de la mostra 49 el preu fix segons tarifa +) +2.2€/mostra +2.8€/mostra +3.4€/mostra +4.2€/mostra
Altres Preu a convenir
       
Anàlisi de fragments
GeneMapper placa 96 187.3€/placa 96 252.50€/placa 96 292.90€/placa 96 350€/placa 96
GeneMapper tub (mínim 8 mostres) 2.6€/mostra 3.5€/mostra 4€/mostra 5€/mostra
GeneMapper tub + ROX (mínim 8 mostres) 3.1€/mostra 4€/mostra 5€/mostra 6.06€/mostra
Altres serveis d'anàlisi de fragments Preu a convenir
       
Real-Time PCR
Síntesi cDNA 10.4€/mostra 13.2€/mostra 16.1€/mostra 19.6€/mostra
PCR SYBRGREEN 3.1€/pou 4.04€/pou 5.05€/pou 6.06€/pou
RT-PCR us màquina+placa 31.2€/placa 96 40.40€/placa 96 48.3€/placa 96 59€/placa 96
RT-PCR anàlisi de dades 15.6€/placa 96 20.20€/placa 96 25.25€/placa 96 30.30€/placa 96
       
Impressio Arrays
Print (MicroGrid II) 52€ 101€ 121.20€ 151.50€
Imprimir 1-1.000 spots 2.1€/porta 3.03€/porta 3.54€/porta 4.04€/porta
Replaquejat 384 (Quad-Z 215) Preu a convenir
Ports comercials 22.8€ 30.30€ 35.4€ 43.2€
Microarray S. Cerevisiae 104€/unitat 132€/unitat 161€/unitat 196€/unitat
       
MicroArrays
Marcatge cDNA a partir de RNA 67.7€/fluorocrom 85.85€/fluorocrom 104.7€/fluorocrom 131.30€/fluorocrom
Hibridació i rentat 20.8€/porta 30.30€/porta 35.35€/porta 45.45€/porta
Lectura Scanner 15.6€/porta 25.25€/porta 30.30€/porta 40.40€/porta
Generació de dades 31.2€ 40.40€ 50.50€ 60.60€
Us de l'hibridador 5.2€/porta 7.07€/porta 8.08€/porta 10.10€/porta
       
Quantificació d'Àcid Nucleics
Quantificació NanoDrop
1.04€/mostra
1.41€/mostra
1.72€/mostra
2.02€/mostra
Quantificació NanoDrop/Qubit Autoservei 0.10€/mostra 0.30€/mostra 0.40€/mostra 0.51€/mostra
Quantificació Qubit 3.1€/mostra 5.6€/mostra 6.6€/mostra 6.57€/mostra
       
       
Lab-Chip Anàlisi
Anàlisi de la qualitat del RNA (mínim 6 mostres) 5.9€/mostra 7.5€/mostra 9€/mostra 11€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip DNA 1000 (mínim 6 mostres) 5.9€/mostra 7.5€/mostra 9€/mostra 11€/mostra
Anàlisi de DNA en Lab-Chip High Sensitivity DNA (mínim 6 mostres) 6.4€/mostra 8.08€/mostra 10€/mostra 12€/mostra
       
       
Bioinformàtica
Anàlisi de dades Preu a convenir
Gestió de la informació Preu a convenir
Lloguer recursos TI Preu a convenir
       
Altres serveis
Bioruptor Plus Autoservei 10.4€/hora 13.2€/hora 16.1€/hora 19.70€/hora
Extracció i quantificació de DNA a partir de cua de ratolí 15€/ratolí 20€/ratolí 25€/ratolí 30€/ratolí
Termociclador (PCR) autoservei 3.2€/run 4.1€/run 5.2€/run 6.3€/run
Assessorament puntual en Genòmica i Bioinformàtica 35€/hora 50€/hora 60€/hora 75€/hora
Formació Preu a convenir
Preus sense IVA aplicat
Campus d'excel·lència internacional U A B