Seqüenciació massiva de DNA amb MiSeq d'Illumina

Campus d'excel·lència internacional U A B