Seqüenciació de DNA per electroforesi capil·lar

Category: 
El grup
Català
Image: 
Slide text: 

Més detall sobre les mostres i el mètode pitjant el símbol a sota.

 Plaç d'entrega de resultats: 48h

 

Extended Abstract: 

Seqüenciació diària de DNA mitjançant el mètode de Sanger.

Les quantitats de mostra i primer es detallen a la secció sol·licitud d'assaig. Els detalls sobre la tècnica de seqüenciació es troben a la secció seqüenciació de DNA.

         

More: 
[+]
New text: 

 

         

Campus d'excel·lència internacional U A B