• Visites instituts

    VISITES DIDÀCTIQUES PER INSTITUTS

  • Leica DCM 3D

    Instal·lació  al Servei de Microscòpia de la UAB del nou equipament cofinançat amb fons FEDER 2010-2012.

    El perfilòmetre 3D de tecnologia dual combina l'adquisició d'imatges confocals amb la interferometria.

Campus d'excel·lència internacional U A B