Passi de notícies inici (ddblock)

Servei Microscòpia

Servei Microscòpia

El Servei de Microscòpia és un Servei de suport a la recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona

[+]

Instal·lació  al Servei de Microscòpia de la UAB del nou equipament cofinançat amb fons FEDER 2010-2012.

El perfilòmetre 3D de tecnologia dual combina l'adquisició d'imatges confocals amb la interferometria.

VISITES DIDÀCTIQUES PER INSTITUTS