Instrumentació

Equips i serveis disponibles

Microscopis electrònics de rastreig

Microscopis electrònics de transmissió

Microscopis òptics i làsers confocals

Anàlisi d'imatges i software

Assessorament científic i tècnic

 

Campus d'excel·lència internacional U A B