Leica - SP2

Leica SP2

El Confocal TCS SP2 (Leica) està equipat amb set línies d’excitació, quatre canals de detecció simultanis (tres detectors de fluorescència i/o reflexió, i un altre per a la llum transmesa) i un sistema per AOBS. El pinhole exclou la llum fora de focus resultant en un augment de la resolució de la imatge. Aquest equipament permet realitzar captacions tridimensionals, espectrals i en el temps. El sistema regulador de temperatura i CO2.permetrà dur a terme experiments in vivo al llarg del temps.

Resolució: 200 nm

Làsers:
Diode UV 405 nm
Argó multilineal 458, 476, 488 and 514 nm
DPSS 561 nm
Heli-Neó 633 nm

 

 

 

 

 

 

 

Objectius:

HC PL Fluotar 5x/0.15 (12.00 mm)
HC PL APO CS 10x/0.40 (2.2 mm)
HC PL APO CS 20x/0.70 Imm/Corr (0.25 with water and 0.17 mm)
HCX PL APO CS 40x/1.25 – 0.75 oil (0.10 mm)
HCX PL APO 63x/1.40 – 0.60 oil (0.10 mm)

Campus d'excel·lència internacional U A B