Secundària

VISITES DIDÀCTIQUES PER INSTITUTS

Com en els darrers anys, el Servei de Microscòpia  de la Universitat Autònoma de Barcelona us ofereix la possibilitat de fer una visita guiada al nostre Servei.

Durant la visita, primer explicarem als vostres alumnes els fonaments bàsics de les diferents microscòpies i les seves aplicacions a l'aula del Servei. Posteriorment, explicarem les metodologies per preparar les mostres i els alumnes podran posar-se davant de diferents microscopis on observaran diverses mostres.

La visita tindrà una durada aproximada de 2h, amb un màxim de 24 alumnes, i el cost serà de 150 € per visita (exempt d'IVA s/art. 20.1.9º- llei 37/1992).

A partir de setembre es poden començar a sol·licitar les visites. Per fer la reserva cal omplir un formulari que trobareu disponible aquí a partir del 1 de setembre. Un cop rebuda la sol·licitud ens posarem en contacte amb vosaltres. Tingueu en compte que:

  1. Només és podrà fer la reserva a traves de la pàgina web.
  2. Aquells centres que aquest curs 2016-2017 no van poder realitzar aquesta activitat, tindran preferència sobre els que aquest any n’han pogut gaudir. Aquesta preferència es mantindrà fins el dia 10 de setembre, les reserves fetes en posterioritat, perdran tota preferència.
  3. El Servei assignarà un dia concret a cada centre. L’assignació serà per ordre de recepció de les sol·licituds. En cas de força major, per exemple averies en els equips, tancaments de la Universitat per motius de seguretat (nevades, per exemple) problemes organitzatius del Servei, etc., el Servei podrà modificar el dia assignat.
  4. Un cop assignades les places prioritàries, a partir del dia 11 de setembre, la places restants s’assignaran tenint en compte l’ordre de recepció de les sol·licituds dels centres.
  5. Aquells centres que el proper curs (2017-2018) no puguin gaudir d’aquesta activitat passaran a tenir prioritat pel curs següent, d’aquesta manera creiem que donem més oportunitats a tots els centres que estan interessatsen fer aquesta activitat.

Les visites seran assignades en estricte ordre de sol·licitut.

Quan hagueu realitzat la visita, la UAB us remetrà al vostre Centre la factura. 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Campus d'excel·lència internacional U A B