• SCAC-Anticossos Market

    La Unitat de Producció d’Anticossos us ofereix la venda dels materials i reactius amb els que realitzem els diferents immunoassaigs a l’SCAC, amb el que tant el plàstic, les membranes, els sustrats i anticossos están provats.

  • Curso Aplicación de Anticuerpos en Inmunoensayos

     

    La Unitat de producció d'Anticossos del SCAC (UAB) tiene, entre sus funciones, la formación en el área de la producción y aplicación de los anticuerpos policlonales y monoclonales en investigación. Por este motivo, os anunciamos que  estamos organizando una nueva edición del “Curso teórico-práctico de Aplicación de Anticuerpos en inmunoensayos".

  • Sèrums Control de ratolí i conill

    Des de la Unitat d'Anticossos de l'SCAC us podem oferir sèrum de ratolí i conill com a controls inespecífics pels vostres experiments. Podeu fer la sol·licitud del sèrum a través del formulari que trobareu en aquest enllaç 

Reiniciem l’activitat de l’SCAC

A partir del dia 25 de maig l’SCAC reinicia la seva activitat. Per tal de mantenir les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries i pel Comitè de Seguretat i Salut de la UAB, la normativa de funcionament és la següent:

-El usuaris no podran accedir a les instal·lacions de l’SCAC i, per tant, no es pot treballar en autoservei amb cap equip de l’SCAC.

-Es poden realitzar encàrrecs al personal tècnic, amb sol·licitud prèvia al correu: scac@uab.cat .

-Per obtenir o dipositar mostres del banc cel·lular, l’horari serà de 9:30 a 10:00h i amb petició prèvia al correu: scac@uab.cat . El personal del servei us informarà de com es realitzarà l’entrega dels criovials.

-Les peticions de material fungible (flascons, tubs, medis de cultiu, …) s’han de fer a través de PPMS i, al menys, amb 24h d’antelació. L’entrega es realitzarà entre les 9:30 y les 10:00h.

Pels usuaris de l’MRB, i per evitar l’accés a les instal·lacions del Servei, el material serà dipositat a una tauleta situada entre els laboratoris de cultius cel·lulars i de citometria.

Els usuaris sense autorització per accedir a l’MRB, hauran de recollir el material a la recepció de l’entrada del edifici.

 

A mida que es vagi normalitzant la situació provocada per la COVID-19, la normativa s’anirà flexibilitzant progressivament.

Per qualsevol consulta, contacteu amb nosaltres a scac@uab.cat

 

SCAC activity starts from Monday 25th May

From Monday, May 25, the SCAC will reopen its facilities, but we will start with limited operation. The basic rules are:

-There is no self-service in any SCAC equipment

-Orders to technical staff must be made at scac@uab.cat

-Cell culture plastic or solutions orders can be made, as usual, through PPMS, 24h before the delivery. If you are a MRB user, you could pick it up from a table placed between cytometry and cell culture labs. If you are not a MRB

user, you will have to pick it up from the MRB reception. In both cases, the delivery is between 9:30 and 10:00h.

-To place or leave samples from the cell bank (from 9:30 to 10:00), orders can be made to scac@uab.cat

 

These rules will progress according to the COVID-19 health alert.

For questions, contact us at scac@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B