Anticossos

La Producció d'Anticossos, tant policlonals com monoclonals, esdevé clau en el desenvolupament de la recerca en moltes àrees de coneixement, tant per a la detecció, com per a la quantificació d'una, o vàries, molècules d'interès.

Él mercat ofereix una alta oferta d'anticossos comercials amb diferents especificitats, per a diferents models (humà, ratolí, porc, ...), però de vegades, es planteja la necessitat de generar una eina específica des de zero per que, senzillament, no existeix al mercat.

A l'SCAC disposem de les instal·lacions, equipaments i personal experimentat per ajudar-vos en el disseny i generació d'aquestes molècules. Teniu una llista de serveis que us podem oferir. Tant si trobeu o no el servei que necesiteu podem mirar de posar a punt el servei que requeriu. Per això nomès cal que contacteu amb nosaltres i que ens plantegeu les vostres necessitats per montar-vos un projecte fet a mida per a vosaltres (taylor made).

 

 

Serveis que ofereix la Unitat de Producció d'Anticossos (UPA):

 • Assessorament tècnic per la producció d'anticossos
 • Disseny i síntesi de pèptids antigènics
 • Conjugació de pèptids i haptens a molècules transportadores (KLH, BSA, OVA, ...)
 • Conjugació de pèptids, haptens i anticossos a enzims i fluorofors (FITC, PE, APC, ...)
 • Producció d'anticossos policlonals (ratolí, conill, gallina)
 • Producció d'anticossos monoclonals (ratolí)
 • Desenvolupament d'immunoassaigs
 • Cerca de línies cel.lulars d'hibridomes comercials
 • Cultiu d'hibridomes per a la generació de lots d'anticòs monoclonal
 • Purificació d'anticossos a partir de sèrum, sobrenedants de cultiu (estàtics, bioreactors), ascitis
 • Venda de material i aliqüotes per a realitzar immunoassaigs
Campus d'excel·lència internacional U A B