Citometria

capçalera citometria: capçalera citometria

 

La Unitat de citometria ofereix la citometria de flux com a una eina única per a la recerca en l’àmbit de la biologia cel·lular i molecular, la immunologia, la microbiologia i la nanotecnologia, entre d'altres.

La citometria de flux és una tecnologia molt potent que permet l’anàlisi multiparamètric i simultani de milers de cèl·lules o partícules per segon dintre d’una població heterogènia. Els citòmetres de flux acompleixen això mitjançant l’ús d’anticossos o sondes fluorescents que reconeixen molècules del citoplasma o de la membrana de les cèl·lules. Utilitzant una combinació de diferents fluorocroms units a diferents sondes podem identificar les cèl·lules amb qualsevol configuració molecular donada. Les principals aplicacions inclouen: la immunocaracterització, l’anàlisi del cicle cel·lular, l’expressió gènica, la quantificació de citocines, l’eficiència de transfecció (GFP, RFP…), la viabilitat cel·lular i l'apoptosi, entre moltes altres. A més, una versió més avançada dels citòmetres de flux, els separadors cel·lulars, permeten la separació física d’alta puresa de les poblacions identificades.

La Unitat de Citometria de l’SCAC està equipada amb dos citòmetres de flux analitzadors (BD FACSCanto i BD FACSCalibur) i un separador cel·lular (BD FACSJazz) instal·lat dins d'una cabina de seguretat biològica per realitzar separacions de nivell 2 de bioseguretat. A més dóna suport científic-tècnic per portar a terme aquesta tecnologia, dissenyar i analitzar experiments  i optimitzar i desenvolupar noves aplicacions. També ofereix entrenament als investigadors que vulguin utilitzar l’equipament de la unitat en règim d’autoservei. La Unitat de Citometria està a disposició dels investigadors de la UAB, així com de les entitats públiques o privades alienes a la UAB que ho sol·licitin.

 No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu alguna pregunta sobre els possibles usos de la citometria de flux per als vostres projectes de recerca.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B