Enllaços d'interés citometria

Tutorials d’introducció a la Citometria de Flux

BD Biosciences: http://www.bdbiosciences.com/support/training/itf_launch.jsp

Invitrogen: http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/support/Tutorials.html

Denovosofware:http://flowbook.denovosoftware.com/

 

Tutorials d’aparells i programes

FACSDiva v5 Sofware: http://www.bd.com/videos/bdb/diva5_course/index.html

BD FACSCanto II System Overview: http://www.bd.com/videos/bdb/canto5_course/index.html

 

Eines-Fluorescence SpectraViewer

BD Biosciences- Spectrum Viewer: http://www.bdbiosciences.com/research/multicolor/spectrum_viewer/index.jsp

Invitrogen Fluorescence SpectraViewer: http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/support/Research-Tools/Fluorescence-SpectraViewer.html

ebioscience fluorplan.spectra-viewer: http://www.ebioscience.com/resources/fluorplan-spectra-viewer.htm.

 

Publicacions

Interpreting flow cytometry data: a guide for the perplexed. Herzenberg et al. 2006 Nature Immunology 7:681 http://www.nature.com/ni/journal/v7/n7/full/ni0706-681.html

 

Metodologia

Current Protocols in Cytometry – Disposem de la subscripció a aquest llibre de protocols. Si necessiteu qualsevol metodologia d’aquesta publicació ens ho feu saber.
http://www.currentprotocols.com/cytometry

 

Altres webs d'interés

Purdue Flow Cytometry: www.cyto.purdue.edu

 

Programari llirure d'anàlisi per citometria de flux

Flowing Software: www.flowingsoftware.com

Cyflogic: www.cyflogic.com

 

Campus d'excel·lència internacional U A B