El Servei de Proteòmica i Biologia Esctructural (SePBioEs) ofereix els seus serveis tant a investigadors de la UAB, com a altres investigadors de l’entorn UAB (PRUAB o Sincrotró ALBA, entre altres) o d’altres entitats públiques o privades. La finalitat del servei és permetre a la indústria i les entitats públiques accedir a l'última tecnologia en l'àmbit de la producció i caracterització de proteïnes i altres tecnologies relacionades.
El SePBioEs ofereix els seus serveis als investigadors i les entitats públiques o privades que ho sol•licitin, aportant la seva experiència tant per la realització de projectes d'R+D+I com per serveis puntuals que es deriven de la utilització de les instal•lacions del centre.
L'objectiu principal del Servei és aportar la seva experiència per donar suport científic i tecnològic en l'àmbit de laproducció recombinant de proteïnes, la proteòmica i la cristal·lografia. Els objectius específics són:
   -Transferència de la tecnologia al teixit empresarial.
   -Desenvolupament de metodològic i tecnològic.
   -Obtenció de substàncies d'interès biotecnològic i d'alt valor afegit.
  -Formació en les tècniques de proteòmica, cristal·lografia i producció recombinant de proteïnes aplicades al desenvolupament de productes i processos productius.
   -Desenvolupament de productes biotecnològics.
   -Assessorament tecnològic i biotecnològic.

 

Enllaç política de qualitat PPP

Certificat sitema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 AENOR PPP

Certificació IQNET ISO 9001:2015 PPP

  • Equipament

    El Servei de Proteòmica i Biologia Estructural (sePBioEs) ha instal·lat un nou equipament d'altes prestacions per a la preparació, automatitzada i monitoritzada, de cristalls de proteïnes per a la seva resolució estructural.

Campus d'excel·lència internacional U A B