DRC

Director del SeBioEs i cap del l'àrea de Cristal·lografia
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural
Campus d'excel·lència internacional U A B