Actualitat SeRMN

El SeRMN engloba les instal.lacions, els equipaments, els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B