Passi de notícies inici (ddblock)

Estudi de mostres sem-líquides o semi-sòlides per HR-MAS

Estudi de mostres sem-líquides o semi-sòlides per HR-MAS

Podem estudiar sistemes que presentin una certa mobilitat en una matriu no homogènia semirígida (teixits, gels, polímers...)

[+]

Estudis de Metabonòmica

Estudis de Metabonòmica

La RMN amb l'ajut de l'estadística multivariant permet la visualització dinàmica de canvis metabòlics en sistemes vius sotmesos a estimuls externs o alteracions genètiques

[+]

Anàlisi estructural en mostres complexes

Anàlisi estructural en mostres complexes

Disposem de l'equipament necessari per a la separació i caracterització de components minoritaris en mostres complexes

[+]

Dynamic Nuclear Polarization (DNP)

Dynamic Nuclear Polarization (DNP)

El recentment adquirit hiperpolaritzador permet disminuir el límit de detecció de la RMN en diferents escales de magnitud, OBRINT AIXÍ UN NOU MÓN EXPLORAR!

[+]

Imatge per Ressonància Magnètica (MRI)

Imatge per Ressonància Magnètica (MRI)

Obtenció d'imatges amb informació morfològica i funcional dels teixits amb multitud d’aplicacions en models animals IN-VIVO i en altres mostres biològiques

[+]

El·lucidació estructural de compostos químics en solució

El·lucidació estructural de compostos químics en solució

Disposem de diversos espectròmetres orientats a la ressolució de compostos d'orígen químic, ja siguin orgànics, inorgànics o organometàl·lics

[+]

RMN en estat sòlid

RMN en estat sòlid

Els camps d'aplicació de la RMN en estat sòlid són infinits, des de polímers insolubles, polimorfisme en fàrmacs, derivats del petroli, zeolites, siliques...

[+]

Accessos directes a Notícies i Agenda (inici)

Modern NMR Approaches to the Structure Elucidation of Natural Products : Volume 2: Data Acquisition and Applications to Compound Classes Vol. 2, 199-250 (2016)

“MORPHOLOGICAL MOUSE PHENOTYPING: Anatomy, Histology and Imaging” by Jesús Ruberte París, Ana Carretero Romay, and Marc Navarro Beltrán (2016). Editorial Médica Panamericana.

our last research works at the annual meeting of the European magnetic resonance community EUROMAR 2016 Conference

Yaoyao Wang, visiting PhD student from King’s College London, will be giving a talkentitled “Biomarker and metabolomics: a novel approach to detect drug misuse”.

We received a visit from Gustavo Giraldi Shimamoto who is PhD student and technical NMR at University of Campinas (UNICAMP-Brazil).

PhD thesis dissertation is next Thursday (September 10, 2015) at 11.30am in the Sala d´Actes “Carles Miravitlles” of the Institut de Ciències de Materials de Barcelona (ICMAB), Campus UAB. Thesis tittle is “Metabolomics and stoichiometry adapted to the study of environmental impacts on plants” and below you can find an abstract of the work. If you are interested you are very welcome.

Some of the SeRMN staff will present our last research works at the annual meeting of the European magnetic resonance community EUROMAR 2015 Conference that will take place from 5th to 10th July in Prague, Czech Republic. Find below a summary of our contributions.

Laura Castañar award

Award to Laura Castañar at the 56th ENC held in Asilomar from 19th to 24th April 2015. was honoured at the 56th Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference (ENC) with the Ritchey Travel Award for her Ph.D.