Equipament -> Espectròmetres -> 250 MHz

Aquest aparell està dedicat exclusivament en règim d'autoservei per aquelles persones que hàgin fet el curs bàsic de formació ofertat pel SeRMN. Disposa d'una sonda QNP 1H/13C/19F/31P amb bescanviador automàtic i possibilitat de temperatura variable.  

Campus d'excel·lència internacional U A B