Equipament -> Espectròmetres-> 250 MHz - robot

El 250 MHz robot té una capacitat de 60 mostres i està equipat amb una sonda 1H/13C/31P

Es poden enregistrar qualsevol tiups d'experiment 1D/2D, com per exemple, 1H, 13C, DEPT135, 31P, COSY, TOCSY NOESY, HSQC i HMBC.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B