Equipament -> Espectòmetres -> 360 MHz

Espectròmetre Bruker Avance DPX de 360 MHz (8.4 T). Equipat amb una sonda de banda ample

Aquest aparell està destinat al règim d'autoservei per aquelles persones que hàgin fet el curs bàsic de formació ofertat pel SeRMN. Disposa d'una sonda de banda ample pel que és particularment interessant tant per molécules orgàniques com inorgàniques, amb especial interés en la RMN de nuclis menys comuns (6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt...). Possibilitat d'enregistrar experiments a diferents temperatures.

          

Campus d'excel·lència internacional U A B