Equipament -> Espectròmetres -> 400 MHz - WB

Espectròmetre Bruker Avance‐II de 400MHz (9.4 T) està equipat amb uns sonda CPMAS (Cross-Polarization under Magic Angle Spinning) que permet fer RMN en estat sòlid.

L'accés a l'aparell en règim d'autoservei només es permet al personal autoritzat (curs formatiu obligatori)

        

Campus d'excel·lència internacional U A B