Equipament -> Espectròmetres -> 500 MHz

Espectròmetre Bruker Avance DRX de 500MHz (11.7 T).

Aquest aparell està equipat amb una criosonda TCI de 5mm que permet obtenir un enorme guany en sensibilitat respecte les sondes estàndard (~x4), tant per 1H com en 13C.

També hi ha la possibilitat de configurar l'aparell en règim  HPLC-RMN-SPE-MS

Els components son:

Agilent HPLC 1200 (agilent website)
ESI-Ion Trap Mass Esquire 6000 (MS website)
Sistema d'estracció en fase sòlida (SPE, Bruker website)
CryoFIT (Bruker website)

                          

Campus d'excel·lència internacional U A B