Equipament -> Espectròmetres -> 600 MHz

Espectròmetre Bruker Avance‐II+ de 600MHz (14 T)

Disposa d'una sonda triple inversa de 5 mm amb tres canals de radiofrequència (1H,13C,BB). Termostització via una BCU-X, que permetrà fer experiments de manera automàtica a baixa temperatura sense necessitat de nitrogen líquid (fins -50ºC).

Disposa d'un bescanviador de mostres autòmatic BACS-60.        

La seva aplicació serà concentrada en la l'anàlisi de metabolits (metabolòmica) i mostres complexes. També és addient per a RMN de proteïnes marcades amb 13C i/o 15N.    

Campus d'excel·lència internacional U A B