Albert Gargallo

Llicenciat en Química per la UAB (2009)

Màster en Experimentació Química per la UAB (2011)

Màster en Ciències i Tecnologia Química per la UAB (2012)

Llicenciat en Bioquímica per la UAB (2012)

Doctorat en Química per la UAB (2015)

Actualment es troba com a post-doc at CREAF-UAB

Research line: 

- Ecometabonòmica de plantes per tècniques d'instrumentació: RMN, HPLC-MS, HPLC-MS/RMN

Campus d'excel·lència internacional U A B