Presentació -> Institucional -> Comissió d'usuaris

NOMENAMENT SOBRE ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’USUARIS DEL SERVEI DE RMN (SERMN) SEGONS L’ARTICLE 12, CAPITOL IV DEL NOU REGLAMENT DEL SERMN, APROVAT A LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ DEL 22 DE JUNY DEL 2010:

Segons l'article 9 del Reglament del SeRMN, són membres de la Comissió d’Usuaris:

a.       El director o la directora del SeRMN

b.       El director/a tècnic/a del SeRMN

c.       La Comissió d’Usuaris està constituïda per un mínim de cinc membres addicionals, entre una representació de responsables científics i científiques (personal investigador principal), o persones en les quals deleguin, dels grups de recerca de la UAB que siguin usuaris i usuàries regulars del SeRMN o que n'hagin fet ús en el darrer any. La seva composició l’aprova la Comissió Executiva i es fa pública a través de la pàgina web del SeRMN

Nomenament de membres:

 • Dr. Teodor Parella, Director del SeRMN.
 • Miquel Cabañas, Director Tècnic del SeRMN.
 • Departament de Quimica (Unitat Química Orgànica):
  • Dr. Francesc Sánchez
  • Dr. Albert Virgili
  • Dr. Pere de March
  • Dra. Marta Figueredo
  • Dr. Josep Font
  • Dr. Ramon Alibés
  • Dr. Jordi Marquet
  • Dra. Rosa M. Ortuño
  • Dra. Roser Pleixats
  • Dr. Adelina Vallribera
  • Dra. Rosa Sebastián
  • Dr. J.L. Bourdelande
 •  Departament de Química (Quimica Inorgànica):
  • Dr. Josep Ros
  • Dra. Fina Pons
  • Dr. Joan Suades
  • Dr. J.C. Bayón
  • Dr. Lluís Escritche
  • Dr. J. Casabó
 •  Departament de Química (Quimica Analítica):
  • Dr. Marcel Blanco
  • Dr. Julián Alonso
 • Departament de Química (Quimica Física):
  • Dr. J.A. Ayllon
 • Departament de Bioquimica i Biologia Molecular:
  • Dr. Carles Arús
  • Dr. F. Xavier Avilés
  • Dr. Joaquin Ariño
  • Dr. Antoni Morros
 • Departament de Biofísica:
  •  Dr. Antoni Morros
 • Departament de Física
  • Dra. Dolors Baró
 • ETSE
  • Dra. Glòria Caminal
 • Veterinària
  • Dra. Ana Barroeta
  • Dr. Jesus Ruberte
 • Geologia:
  • Dr. Joan Piniella
 • Fisiologia Animal
  • Dr. Armario
 • Instituts Esfera UAB:
  • Dr. Josep Peñuelas (CREAF)
  • Dr. Veciana (ICMAB)
  • Dra. Clara Viñas (ICMAB)
  • Dr. J. Lluís Martí Vilalta (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)
  • Dr. DavidAmabilino (ICMAB)
  • Dr. Daniel Ruiz-Molina (CIN2)
  • Dr. Daniel maspoch (CIN)
  • Dr. David Reverter (IBB)
  • Dr. Salvador Ventura (IBB)
  • Dr. Francisco Antón Soldado (Institut Recerca Vall d’Hebron)
  • Dr. Alex Rovira (Institut Recerca Vall d’Hebron)
  • Dr. Joan Córdoba  (Institut Recerca Vall d’Hebron)
  • Dr. Joan Montaner (Institut Recerca Vall d’Hebron)
Campus d'excel·lència internacional U A B