Equipament -> Informàtic

El SeRMN posa a la disposició dels usuaris diferents odenadors equipats amb el següent software: TOPSPIN per a l'adquisició i processat d'espectres, PARAVISION per a l'adquisició i processament d'imatges de RMN, DATA ANALYSYS per a l'adquisició i processament d'espectres de masses i cromatogrames HPLC, l'AMIX com a base de dades d'espectres especialitzada en metabonòmica, PERCH per a la predicció espectral i el SIMCA per a l'anàlisi estadístic.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B