Serveis -> MRI -> fMRI

La imatge funcional per ressonància mangnètica (fMRI) és un procediment per el qual es mesura l'activitat cerebral mitjançant la detecció de paràmetres associats a canvis en el flux sanguini. La fMRI permet mosrar en imatges les regions cerebrals que s'activen a l'executar una tasca determinada.

Cheung, M.M., et al., NeuroImage (2012), doi:10.1016/j.neuroimage.2012.01.087

Campus d'excel·lència internacional U A B