Funcionament

El SeRMN es regeix pel Reglament General del Servei així com per les normatives de funcionament internes. Els tres objectius bàsics del SeRMN van encaminats a funcionar típicament com:

· Un Servei de suport a la recerca

· Intervenir en la mesura de les seves possibilitats en la divulgació i l'assessorament de l'ús de la RMN entre els seus usuaris

· Potenciar i exercir tasques de recerca en el desenvolupament de metodologies de RMN i en l'aplicació en els diferents àmbits de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B