Serveis -> Dissolution DNP

La hiperpolarització (SeRMN-blog) permet obtenir spins nuclears fortament polaritzats en dissolució, aportant un considerable augment en la sensibilitat de la RMN en solució. Algunes aplicacions són:

La Polarització Dinàmica Nuclear (DNP) també es pot acoblar a MRI. Algunes aplicacions en aquest camp són:

Campus d'excel·lència internacional U A B