Serveis -> MRI -> MRS/MRSI

La espectroscòpia per ressonància magnètica in vivo permet estudis dels perfils metabòlis en localitzacions específiques de l'organisme de manera no invasiva, contribuent a la comprensió dels processos bioquímics, amb la seva consecuent utilitat en el diagnòstic clínic. Les característiques dels espectres poden ajudar a diferenciar diferents graus de lesions fisiològiques o psicològiques, en enfermetats com el càncer o l'alzheimer, respectivament. 

Les tècniques de localització es classifiquen en dos grups en funció del número de volums independents dels que s'obtenen espectres a partir d'una única mesura experimental: la espectroscòpia de voxel únic (MRS) que ofereix una millor qualitat espectral i la multivoxel o imatge espectroscòpica (MRSI) que ofereix major ressolució espaial.              

Campus d'excel·lència internacional U A B