Pau Nolis
Tècnic de suport a la recerca

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Edifici C - Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona

e-mail: pau.nolis@uab.cat

Despatx C2/-141
Tel. 93 581 37 85
Fax 93 581 37 84
Web personal Scoupus Profile
Nota biogràfica

 

 • Llicenciat en Química per la UAB (2002)
 • Màster en Química Orgànica per la UAB sota la supervisió del Prof. A.Virgili (2004)
 • Investigador visitant al grup al grup del Prof. Berger, Universitat de Leipzig, Alemania (2006) 
 • Doctor en Química per la UAB sota la supervisió del Dr. Teodor Parella (2007). PDF-tesi.
 • Tècnic de suport a la recerca del SeRMN-UAB (desde 2007)
 • Investigador visitant al grup del professor Nielsen, Universitat Arhus, Dinamarca (2008)
 • Professor Associat al Departament de Química UAB (desde 2013)
 • Actualment, estudiant Enginyeria Informàtica a la Universitat Oberta de Catalunya
Línia (o línies) de recerca

Actualment com a tècnic de suport a al recerca participo en diferents àrees de recerca:

 • Disseny i desenvolupament de nous mètodes de RMN
 • Estudi estructural de molècules en sol·lució
 • Estudis metabonòmics en diferents tipus de mostres biològiques (plasma, greix, fetge...)
 • HRMAS per a mostres no homogènies (nanoparticules, teixits, liposomes...)
 • RMN en estat sòlid per a ciència dels materials i/o mostres farmacèutiques