El SeRMN disposa de personal qualificat que té com a finalitat màxima oferir un bon servei als seus usuaris. Les seves tasques van encaminades a vetllar pel bon funcionament i manteniment de les instal·lacions, oferir assessorament tècnic i científic, implementar nova metodologia i formar els usuaris.

20162016

20142014

20132013

20112011

20082008