Personal

El SeRMN disposa de personal qualificat que té com a finalitat màxima oferir un bon servei als seus usuaris. Les seves tasques van encaminades a vetllar pel bon funcionament i manteniment de les instal·lacions, oferir assessorament tècnic i científic, implementar nova metodologia i formar els usuaris.

2016

 

2014


2013


2011


2008

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B