Presentació

El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la UAB és el Servei de Suport a la Recerca de tipus S2 que engloba les instal.lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades. El SeRMN es regeix pel Reglament General del Servei així com per les normatives de funcionament internes. Els tres objectius bàsics del SeRMN van encaminats a funcionar típicament com:

· Un Servei de suport a la recerca

· Intervenir en la mesura de les seves possibilitats en la divulgació i l'assessorament de l'ús de la RMN entre els seus usuaris

· Potenciar i exercir tasques de recerca en el desenvolupament de metodologies de RMN i en l'aplicació en els diferents àmbits de recerca

  

Campus d'excel·lència internacional U A B