El Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la UAB és el Servei de Suport a la Recerca de tipus S2 que engloba les instal.lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.