Presentació -> Ressenya històrica

El SeRMN de la UAB fou creat el 1981 per conveni entre la Universitat i la Generalitat de Catalunya, en base a un únic espectròmetre d’electroimant (Bruker WP80, avui ja donat de baixa), gràcies a una subvenció de la Fundació Roviralta i amb perifèrics aportats per la Generalitat. Amb l’adquisició l’any 1988 de l’espectròmetre wide bore de 400 MHz (el primer d’Espanya) el SeRMN fou traslladat a la seva actual ubicació, a l’extrem sudest de l’espigó C2-senar de la facultat de ciències/biociències. Des del 1988 fins l'any 2000 noves adquisicions es van anar succeint: AM400WB (1988), AC400P (1991), AC250a (1992), AC250b (1993), ARX400 (1993), Avance500(1999), Ja més recentment 2006-2007 s'ha produït la última remodelació de l'edifici del SeRMN, allargant l'espigó per tal de poder instal·lar les darreres adquisions: BIOSPEC-7T per RMN d'imatge (2007), 600MHz-Avance (2007), un equip de HPLC-MS-SPE (2007) per fer experiments de LC-NMR-MS, un polaritzador Hypersense (2010) per experiments de DNP. Juntament amb la compra de nova intrumentació s'ha anat també incoroporant nou personal tècnic altament especialitzat.

 

Dades actuals

Superficie: 550 m2 aprox.

Equipament científic: 8 espectròmetres (7 verticals, 1 horitzontal), 1 hiperpolaritzador.

Equipament auxiliar: SAI, Grup electrògen, control, secador d’aire, suministre N2 (tanc 600l), compressor, material laboratori, neveres congeladors, estabulari... entre d'altre.

Personal tècnic: 6

Personal administratiu: 1 (compartit amb microscopia).

Usuaris autoservei: 200 aprox.

Doctorands propis:  2

Campus d'excel·lència internacional U A B