Silvia Lope
Tècnic superior de suport a la recerca

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Edifici C - Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona

e-mail: silvia.lope@uab.cat

Despatx C2/-141
Tel. 93 581 37 84
Fax 93 581 37 84
Nota biogràfica
 • Llicenciada en Física per la Universidad de Zaragoza (1999)
 • Becari del programa ERASMUS d’introducció a l’investigació sota la supervisió del Prof. C. Odin, Université de Rennes I, France (1999-2000)
 • Research technician al grup del Prof. M.F.  Brown, University of Arizona, U.S.A. (2000)
 • Graduate research & teaching assistant, University of Arizona, U.S.A. ( 2001-2002)
 • Master of Science Physics sota la supervisió del Prof. M.F. Brown, University of Arizona, U.S.A. (2002)
 • Research specialist del grup del Prof. T.P. Trouard, Radiology Department,  University of Arizona, U.S.A (2003-2006) 
 • Tècnic superior de suport a la recerca del SeRMN-UAB (desde 2006)
 • Doctora en Física per la UAB sota la direcció del Prof. T.P. Trouard, University of Arizona, i sota la tutoria de la Prof. M.J. Yzuel, UAB  (2007)
 • Investigador visitant al grup del Dr. A.K. Grant,   Division of MRI Research at Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, U.S.A. (2010)
 • Professor Associat Dept. Bioquímica i Biologia Molecular - UAB (desde 2013)
Títol de la tesi

High Resolution Diffusion Tensor Imaging in small animals with radial acquisition

Línia (o línies) de recerca

Desenvolupament, implementació i optimització de tècniques d’imatge i espectroscòpia per ressonància magnètica (MRI/MRS) a alt camp magnètic per a aplicacions biomèdiques, biològiques i alimentaries.

 • Estudis d’imatge pel tensor de difusió en models animals de malaties neurodegeneratives.
 • Estudis d’imatge molecular de la progressió tumoral cerebral per MRSI i MRS. 
 • Estudis de mobilitat de l’aigua en plants.
 • Estudis de distribució de greix per MRI i MRS