Tarifes -> Tarifa externa

S'aplica les institucions i empreses alienes a la UAB que no estiguin incloses a les categories anteriors.

Els Organismes Públics d'Investigació (OPI) tenen un descompte significatiu en alguns conceptes, per més informació consultar.

(*) per acord CE115/2018 de 17 de desembre, la Comissió Econòmica del Consell Social ha aprovat les tarifes per a l'any 2019 dels serveis cientificotècnics.

(**) no inclouen l'IVA

Nota: Els organismes públics d'investigació (OPI) i els centres o fundacions de recerca sense ànim de lucre poden beneficiar-se de tarifes més econòmiques a través de la signatura d'un conveni de col·laboració amb el SeRMN o d'un acord de reciprocitat amb la UAB. Les empreses comercials també poden beneficiar-se de tarifes més econòmiques a través de la signatura d'un conveni de col·laboració amb el SeRMN.

Campus d'excel·lència internacional U A B