Tarifes -> Tarifa interna

S'aplica als grups de recerca de la UAB quan el servei intern s’efectuï amb càrrec a un projecte propi, o a un projecte de col·laboració, o a un projecte que s’executi consorciadament amb entitats del UABCEI.

(*) per acord CE115/2018 de 17 de desembre, la Comissió Econòmica del Consell Social ha aprovat les tarifes per a l'any 2019 dels serveis cientificotècnics.

Campus d'excel·lència internacional U A B