Tarifes -> Tarifa mixta empreses PRUAB

S'aplica a les empreses ubicades al Parc de Recerca UAB, a altres entitats del Campus d'Excel·lència Internacional de la UAB (UAB-CEI), i a les entitats amb les quals la UAB tingui un acord de reciprocitat.

(*) per acord CE115/2018 de 17 de desembre, la Comissió Econòmica del Consell Social ha aprovat les tarifes per a l'any 2019 dels serveis cientificotècnics.

(**) no inclouen l'IVA

Campus d'excel·lència internacional U A B