Tarifes -> Tarifa mixta empreses PRUAB

S'aplica a les empreses ubicades al Parc de Recerca UAB, a altres entitats del Campus d'Excel·lència Internacional de la UAB (UAB-CEI), i a les entitats amb les quals la UAB tingui un acord de reciprocitat.

(*) Aprovat per la Comissió Econòmica del Consell Social, acord CE80/2019 a 8 de Juliol 2019.

(**) no inclouen l'IVA

Campus d'excel·lència internacional U A B