Tarifes -> Tarifa mixta entitats PRUAB

S’aplica als grups de la UAB quan el servei s'efectui amb càrrec a un projecte de recerca contractada (conveni amb empresa), als centres i instituts que formen part del Parc de Recerca UAB, a les entitats hospitalàries associades, i a les EBT i spin-off UAB que estiguin dintre el programa d’incubació de la UAB (empreses UAB).

(*) per acord CE115/2018 de 17 de desembre, la Comissió Econòmica del Consell Social ha aprovat les tarifes per a l'any 2019 dels serveis cientificotècnics.

(**) no inclouen l'IVA

Campus d'excel·lència internacional U A B